Հիպոթեքային վարկերի տոկոսադրույքները թե՛ դոլա...

իզիկական անձանց հիպոթեքային վարկերի տոկոսադրույքներն աճել են։ Աս մասին տեղեկանում ենք Կենտրոնական բանկի տեղեկագրերից։ 2021-ի տարեվերջին ՀՀ դրամով հիպոթեքային վարկերի տոկոսադրույքները կազմել են 10.7%, դոլարայինի դեպքում՝ 9.5%։ 

2022-ի սեպտեմբերին դրամով հիպոթեքային վարկերի միջին տոկոսադրույքը դարձել է 11.7, դոլարայինը՝ 9.8%։