Խոսում են թվերը. տնտեսական ակտիվության ցուցան...

ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի ծրագրերի համակարգող, տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանը գրում է.

Խոսում են թվերը

2021թ. հունվարը 2020թ. հունվարի համեմատ․

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նվազել է 7,5 տոկոսով,

Արդյունաբերության ոլորտը կրճատվել է 11 տոկոսով,

Առևտրի շրջանառությունը կրճատվել է 15,1 տոկոսով,

Ծառայությունների ոլորտը կրճատվել է 10,3 տոկոսով,

Արտաքին առևտրաշրջանառությունը կրճատվել է 17 տոկոսով,

Արտահանումը կրճատվել է 11,3 տոկոսով,

Ներմուծումը կրճատվել է 20 տոկոսով,

ՀՀ դրամն արժեզրկվել է շուրջ 10 տոկոսով,

Գնաճի միջին ցուցանիշը կազմել է 4,5 տոկոս (փետրվարին՝ 5,3 տոկոս),

Սննդամթերքի գնաճը՝ 6,6 տոկոս (փետրվարին՝ 8,1 տոկոս),

Միջին անվանական աշխատավարձը նվազել է 3,7 տոկոսով,

Պետական հատվածի աշխատավարձը չի նվազել՝ պարգևատրումների հաշվին,

Միջին իրական աշխատավարձերը նվազել են առնվազն 8,2 տոկոսով,

Արտաքին պետական պարտքն ավելացել է 750 մլն ԱՄՆ դոլարով։

2021թ. հունվար-փետրվարը 2020թ. հունվար-փետրվարի համեմատ․

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նվազել է 6,7 տոկոսով,

Արդյունաբերության ոլորտը կրճատվել է 8 տոկոսով,

Առևտրի շրջանառությունը կրճատվել է 11,3 տոկոսով,

Ծառայությունների ոլորտը կրճատվել է 12,5 տոկոսով,

Արտաքին առևտրաշրջանառությունը կրճատվել է 12,2 տոկոսով,

Արտահանումը կրճատվել է 5,5 տոկոսով,

Ներմուծումը կրճատվել է 15,8 տոկոսով,

ՀՀ դրամն արժեզրկվել է 10-11 տոկոսով,

Գնաճի միջին ցուցանիշը կազմել է 4,9 տոկոս,

Սննդամթերքի գնաճը կազմել է 7,3 տոկոս,

Առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գների միջին աճը՝ 25-30 տոկոս,

Միջին անվանական աշխատավարձը ոչ պետական հատվածում աճել է 0,4 տոկոսով (ակնհայտ թվանկարչություն),

Միջին անվանական աշխատավարձը պետական հատվածում աճել է 2,2 տոկոսով՝ շարունակվող պարգևատրումների հաշվին,

Միջին իրական աշխատավարձերը նվազել են առնվազն 5-7 տոկոսով։

ՀՆԱ-ն (մլնդրամ)․

տարի

բացարձակարժեք

նախորդտարվահամեմատ (տոկոս)

2020թ.

6183742.1

- 7,6

2019թ.

6569030.8

+ 7,6

2018թ.

6017035.2

+ 5,2

2017թ.

5564493.3

+ 7,5

 

ՀՀ պետականպարտքըտարվավերջիդրությամբ (մլնդրամ)․

2020թ.՝   4 164 251.3

2019թ.՝   3 512 006.7

2018թ.՝   3 348 765.3

2017թ.՝   3 279 584.6

Այսպիսով, 2017-2020թթ.պետականպարտքն աճել է 27 տոկոսով, իսկ ՀՆԱ-նաճել է 10 տոկոսով։

Մինչև պատերազմը 2020թ. առաջին 9-ը ամիսներին (վերջին հրապարակում)․

Զբաղվածություն և կայուն եկամուտ ունեցող անձանց թիվը կրճատվել է 47000-ով

Աշխատանքային ռեսուրսների թիվը կրճատվել է 5000-ով

Արտագաղթել են զբաղվածությունը կորցրածներից 5000-ը

Նպաստառու են դարձել զբաղվածությունը կորցրած անձանցից 28000-ը

Թափուր աշխատատեղերի թիվը կրճատվել է 3 անգամ։

2020թ. առաջին 9-ը ամիսները՝ 2019թ. առաջին 9-ը ամիսների համեմատ (վերջին հրապարակում)․

Օտարերկրյա ընդհանուր ներդրումների զուտ ներհոսքը (եկած - գնացած) նվազել է 85,2 միլիարդ դրամով (177,5 միլիոն ԱՄՆ դոլարով) կամ 2,6 անգամ

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ ներհոսքը (եկած - գնացած) նվազել է 38,1 միլիարդ դրամով (79,4 միլիոն դոլարով) կամ 123 անգամ։

Ամփոփում․ մեր երկրի տնտեսությունը հյուծվում է օր-օրի՝ թողնելով սոցիալական անդառնալի հետևանքներ՝ կյանքի որակի անկում, աղքատների և ծայրահեղ աղքատների թվի կայուն աճ ․․․