«Իրատես». Վերադասավորումներ. մինչև սեպ­տեմ­բե...

«Խո­սակ­ցու­թյուն­նե­րը, թե Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյունյա­նին Փա­շի­նյա­նը ցան­կա­նում է փոխ­վար­չա­պետ նշա­նա­կել, կար­ծես կա­մաց-կա­մաց «միս ու ա­րյուն» են առ­նում և ի­րա­կա­նու­թյուն դառ­նում։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, մինչև սեպ­տեմ­բեր այդ փո­փո­խու­թյու­նը կա­ռա­վա­րու­թյու­նում կլի­նի։ Տիգ­րան Ա­վի­նյա­նը կհե­ռա­նա՝ տե­ղը զի­ջե­լով Հա­րու­թյու­նյա­նին։

Ա­վե­լին` Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի տե­ղի հա­մար էլ ար­դեն կա նա­խընտ­րած թեկ­նա­ծու։ Ըստ կա­ռա­վա­րու­թյան աղ­բյու­րի` այդ պաշ­տո­նին Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը նշա­նա­կե­լու է ԿԳՄՍ նո­րան­շա­նակ փոխ­նա­խա­րար Ժան­նա Անդ­րեա­սյա­նին, ո­րը մի քա­նի ա­միս ա­ռաջ էր աշ­խա­տան­քի և սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րի փոխ­նա­խա­րա­րի պաշ­տո­նից «սլա­ցիկ» ան­ցում կա­տա­րել ԿԳՄՍ փոխ­նա­խա­րա­րի պաշ­տո­նին»,-գրում է թերթը։

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում: