Home » ՆԵՐՔԻՆ ԿՅԱՆՔ » Video. Քաղաքացիները հաճախ իրենց պահում են փնթի, խոզի պես

Video. Քաղաքացիները հաճախ իրենց պահում են փնթի, խոզի պես

karen-karapetyan-2Քաղաքացիները հաճախ իրենց պահում են փնթի, խոզի պես:

Untitled-1 copy - Copy - Copy