Home » ՆԵՐՔԻՆ ԿՅԱՆՔ » Video. Տրոյական ձիեր էլ ստացաք, ի՞նչ եղավ, պարտվեցիք
14349066_1102618543149707_214745071_n

Video. Տրոյական ձիեր էլ ստացաք, ի՞նչ եղավ, պարտվեցիք

Rustamyan-Armen2-470x265Տրոյական ձիեր էլ ստացաք, ի՞նչ եղավ, պարտվեցիք:

Untitled-1 copy - Copy - Copy