Home » ՆԵՐՔԻՆ ԿՅԱՆՔ » VIDEO. Հրաշքով փրկվածները. ինչպես Թալիշի հինգ բնակիչները երեք օր մնացին տներից մեկի նկուղում
14349066_1102618543149707_214745071_n

VIDEO. Հրաշքով փրկվածները. ինչպես Թալիշի հինգ բնակիչները երեք օր մնացին տներից մեկի նկուղում

Untitled-17VIDEO. Հրաշքով փրկվածները. ինչպես Թալիշի հինգ բնակիչները երեք օր մնացին տներից մեկի նկուղում:

Untitled-1 copy - Copy - Copy