Home » ՆԵՐՔԻՆ ԿՅԱՆՔ » Video.Հարկավոր է վերադարձնել արևմտյան Հայաստանի հողերը հայերին. Ժիրինովսկի
14349066_1102618543149707_214745071_n

Video.Հարկավոր է վերադարձնել արևմտյան Հայաստանի հողերը հայերին. Ժիրինովսկի

arm145563470163Հարկավոր է վերադարձնել արևմտյան Հայաստանի հողերը հայերին և օգնել քրդերին Մեծ Քուրդիսթան պետության ստեղծման մեջ:

Untitled-1 copy - Copy - Copy