Video. Նիկոլ Փաշինյանի հարցերը` Սուրիկ Խաչատրյանին

RA NA Standing Committee on Territorial Management and Local Government held parliamentary hearings on topic of 'Consolidating Communities'Նիկոլ Փաշինյանի հարցերը` Սուրիկ Խաչատրյանին:

 


Այս թեմայով