Video.Հարկավոր է վերադարձնել արևմտյան Հայաստանի հողերը հայերին. Ժիրինովսկի

arm145563470163Հարկավոր է վերադարձնել արևմտյան Հայաստանի հողերը հայերին և օգնել քրդերին Մեծ Քուրդիսթան պետության ստեղծման մեջ:

Դիտվել է 439 անգամ
 


Այս թեմայով