Կադաստրի կոմիտեի հետ կապված գործարքները հնարա...

Կադաստրի կոմիտեի հետ կապված գործարքները հնարավոր է կատարել առցանց՝ e-cadastre.am կայքի միջոցով։

Կայքում գրանցվելուց և մուտք գործելուց հետո կարող եք առանց գրասենյակ այցելելու ներկայացնել դիմումներ, ստանալ ավարտական փաստաթղթեր, ներբեռնել կամ տպել դրանք։

Е-cadastre.am-ում հասանելի է ինքնաշխատ եղանակով կադաստրի կոմիտեի տվյալների միասնական էլեկտրոնային բազայից տրամադրվող տեղեկությունը։