Բյուջեից 15 միլիոն դրամ տրամադրվեց մոծակներ սատկացնելու համար

999Այսօր կառավարության նիստում ընդունվեց որոշման նախագիծ, ըստ որի գյուղատնտեսության նախարարությանը պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդից հատկացվելու է 15 մլն դրամ` Ջերմուկ քաղաքի մոծակների և խայթող միջատների դեմ պայքարի համար: Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը նշեց, թե Ջերմուկ քաղաքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում տուրիզմն ունի կարևոր նշանակություն, իսկ դրա զարգացմանը նպաստող անվիճելի գործոններից են մարդկանց հանգստի պատշաճ մակարդակով կազմակերպումը:

Թե ինչու նման նախագծի անհրաժեշտություն եղել՝ գյուղատնտեսության նախարարությունը հետևյալ հիմնավորումն է ներկայացնում:

Անհրաժեշտությունը
Սույն որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզի Ջերմուկ առողջարանային քաղաքում մոծակների և այլ խայթող միջատների դեմ պայքարի անհրաժեշտությամբ:
Ընթացիկիրավիճակը և խնդիրները
Ջերմուկ քաղաքի սոցիալ-տնտեսական  զարգացման գործում տուրիզմն ունի գերակա առաջնահերթություն: Տուրիզմի զարգացմանը նպաստող անվիճելի գործոններից են` մարդկանց հանգստի պատշաճ մակարդակով կազմակերպումը, անվտանգ և որակյալ սննդի ապահովումը, վարակիչ հիվանդություններից մարդկանց և կենդանիների պաշտպանությունը և այլն: Տուրիզմի գոտիներում կարևորվում է նաև հիվանդությունների բռնկման և տարածման կանխարգելումը, ինչին նպաստում է նաև միջավայրում միջատների, այդ թվում մոծակների դեմ պայքարի կազմակերպումը:

Վարակի տարածման գործում միջատները  մեխանիկական կամ կենսաբանական գործոն են  հանդիսանում, այսինքն մի քանի հիվանդության հարուցիչները միջատի միջոցով մեխանիկորեն փոխանցվում են, մյուս դեպքում` հարուցիչները միջատի օրգանիզմում անցնում են կենսաբանական զարգացման որոշակի փուլ պայմանավորելով տվյալ հիվանդության հետագա ընթացքը: Միջատների կենսագործունեության բնական միջավայրերը` չմշակվող արոտավայրերը, կանգնած, չհոսող ջրային միջավայրերը, օրգանական թափոնների կուտակումները, անտառածածկ վայրերը, անասնապահական նշանակության օբյեկտները, գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաները հանդիսանում են մի շարք վարակիչ հիվանդությունների բնական օջախներ:Կարևոր խնդիրներից է նաև հանգստի ընթացքում միջատների կծող և խայթող ազդեցությունից մարդկանց մոտ ալերգեն դրսևորումների և դրանից բխող հետևանքների առաջացումը:

 

Տվյալբնագավառումիրականացվողքաղաքականությունը
                Որոշման նախագծի ընդունման արդյունքում ոլորտում իրականացվող քաղաքականության փոփոխություն չի նախատեսվում:
Կարգավորմաննպատակը և բնույթը
             Նախագծի իրականացումը միտված է Ջերմուկ քաղաքում մարդկանց հանգստի պատշաճ մակարդակով կազմակերպումը, անվտանգ և որակյալ սննդի ապահովումը, միջատների միջոցով տարածվող կենդանիների և մարդկանց համար ընդհնաուր վարակիչ հիվանդություններից մարդկանց և կենդանիների պաշտպանությունը, հիվանդությունների բռնկման և տարածման կանխարգելումը, միջատների, այդ թվում մոծակների դեմ պայքարի կազմակերպումը:

 

Ակնկալվողարդյունքը
                Նախագծիիրականացումից ակնկալվում է մոծակների սեզոնային ակտիվության ժամանակահատվածում համաճարակային և սանիտարական կայուն իրավիճակի ստեղծում, մոծակների միջոցով կենդանիների և  մարդկանց համար ընդհանուր վարակիչ և արյունամակաբուծային հիվանդությունների բռնկման, զարգացման և տարածման կանխարգելում, արոտային շրջանում գյուղատնտեսական կենդանիներին միջատների հարձակումից հնարավորիս պաշտպանության ապահովում, որը կնպաստի նաև արոտային շրջանում կենդանիների բարձր մթերատվության և արյունածուծ միջատների միջոցով արյունամակաբուծային հիվանդություններով վարակման կանխում, հանգստի գոտում մոծակների քանակական դրսևորմամբ պայմանավորված մարդկանց սեզոնային ալերգիկ դրսևորումների նվազեցում, միջատների կենսաբանական ակտիվության ժամանակահատվածում մարդկանց սննդի անվտանգության ապահովում:
 


Այս թեմայով