Home » ՆԵՐՔԻՆ ԿՅԱՆՔ » Հայ Առաքելական Եկեղեցին բերվելու է հարկային դաշտ. նոր օրենքի մշակում
14349066_1102618543149707_214745071_n

Հայ Առաքելական Եկեղեցին բերվելու է հարկային դաշտ. նոր օրենքի մշակում

1Նոր սահմանադրության հետ համատեղ մեր երկրում փոխվում են ամենատարբեր ոլորտներին առնչվող օրենքներ, որոնք համապատասխանեցվում են նոր սահմանադրության պահանջներին: Politik.am-ի տեղեկություններով մշակվում է նոր օրենքի նախագիծ, ըստ որի Հայ Առաքելական Եկեղեցին պետք է բերվի հարկային դաշտ: Մեր աղբյուրների փոխանցմամբ նախագիծն արդեն մշակման փուլում է: Հայ Առաքելական Եկեղեցին ևս պատրաստվում է փոփոխությունների և կփոխվի նաև եկեղեցու կանոնադրությունը:

Untitled-1 copy - Copy - Copy