Home » ՄԱՄՈՒԼ » Տեղին չեն պնդումները, թե գաղթականությունը հայ ժողովրդի արյան մեջ է. ժողովրդագիր

Տեղին չեն պնդումները, թե գաղթականությունը հայ ժողովրդի արյան մեջ է. ժողովրդագիր

Հայկական«Ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանը կարծում է, որ հայ ժողովրդի պատմության մեջ զանգվածային արտագաղթ եղել է ընդամենը երեք անգամ. Բագրատունիների թագավորության անկումից հետո, Ցեղասպանությունից հետո, ապա նաև մեր օրերում:
Մնացած ժամանակների միգրացիոն հոսքերը, ըստ նրա, էապես չեն տարբերվել այլ ժողովուրդների դրսևորած միգրացիոն հոսքերից:
Ուստի, Ռուբեն Եգանյանը կարծում է, որ տեղին չեն պնդումները, թե գաղթականությունը հայ ժողովրդի արյան մեջ է»,–գրում է թերթը։

Գրում է «Հայկական Ժամանակ» օրաթերթը

Դիտվել է 22 անգամ
Untitled-1 copy - Copy - Copy