Լուծարումներ ու կրճատումներ ԱԻՆ-ում

ՀՀ Կառավարության որոշմամբ նախատեսվում է լուծարել արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի բնակչության պաշտպանության քաղաքականության ծրագրերի և տեղեկատվական հոսքերի կառավարման, իրավաբանական, արտաքին կապերի վարչությունները, հավատարմագրման և լիցենզավորման գործակալությունը, «Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայություն» գործակալությունը:

Նույն որոշմամբ նախատեսվում է ստեղծել արտակարգ իրավիճակների քաղաքականության մշակման և միջազգային համագործակցության վարչություն, իրավական ապահովման, միջազգային և պայմանագրերի  վարչություն, շենքերի-շինությունների պահպանման և տնտեսական վարչություն, կրճատել  քաղաքացիական ծառայողների որոշակի հաստիքներ:

Այս թեմայով