Ի՞նչ է իրենից ենթադրում 1000 դրամի նախագիծը. ԱԺ

վիիգՀՀ Ազգային Ժողովն այսօր սկսեց հերթական քառօրյա նստաշրջանի աշխատանքները: Օրակարգի մեջ ներառված էր նաև կառավարության կողմից ներկայացված, այսպես կոչված «1000 դրամի» նախագիծը:

Հիմնական զեկուցող ՊՆ նախարար Վիգեն Սարգսյանը ներկայացրեց «ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» եւ «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին» հհ օրենքների նախագծի փաթեթը:

 Հատուցման գումարները կտրամադրվեն հետևյալ չափաբաժիններով

Մահվան կամ առաջին կարգի հաշմանդամություն ձեռք բերման ժամանակ միանվագ հատուցում 10մլն դրամ , 2-րդ կարգի դեպքում 5մլն դրամ, այնուհետև ամսական վճարներ  սպայական համապատսախան  կարգի դեպքում `300 000 կամ 200 000 հազար դրամ, ենթասպայական անձնակազմի համար համապաստախանաբար 250 00 կամ  150 000 դրամ, և շարքային անձնակազմի համար` 200 000 կամ 100 000 դրամ, բոլոր դեպքերում եթե զինծառայողը ունի 3 և ավելի  18 տարին չլրացած երեխաներ կամ 23 տարին չլրացած առկա ցերեկային  ուսուցմամբ սովորող զավակներ , կամ 18 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամ զավակներ, եթե նրանք հաշմանդամ են ճանաչվել մինչև 18 տարեկան դառնալը  ապա վճարվող ամսական վճարին կավելանա լրացուցիչ 100 000 ՀՀ դրամ:

Աղբյուրները լինելու են հետևյալները .«յուրաքանչյուր աշխատող ֆիզիկական անձի կողմից ամսական 1000 դրամ գումարի չափով վճարվող դրոշմանիշային վճարումից, 2-րդ հատուկ այդ նպատակով թողարկվող արժեթղթերի վաճառքից, 3-րդ հատուկ այդ նպատակով ստացված նվիրատվություներից, նվիրաբերություններից, դրամաշնորհներից, 4-րդ վերոնշված աղբյուրներից հավաքագրված միջոցների  կառավարման, ներդրման արդյունքում ստացվող եկամուտներից»

Նախարարը նշեց, որ հիմնադրամը կունենա կառավարման համակարգ որը բաղկացած կլինի` ՀՀ Կենտրոնական բանկի, Կառավարության, քաղաքացիական հասարակության  ներկայացուցիչներից բաղկացած հոգեբարձուների խորհուրդ, գործադիր տնօրեն, գործադիր խորհուրդ, որի միակ գործառույթն է լինելու հիմադրամի միջոցների պրոֆեսիոնալ կառավարման ապահովում:

 Հիմնադրամի միջոցների կառավարումը կարող է հանձնվել կառավարման, հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի կողմից ընտրված մասնագիտացված կառավարչին:

 


Այս թեմայով